Tuesday, July 01, 2014

Warunków, jakie decydują o tym, że istnieje ‎‎powód przeprowadzania w zakresie ‎‎określonej działalności szczegółowego audytu ‎‎finansowego, wyróżnia się na pewno całkiem ‎‎dużo. Wszelka organizacja, jaka troszczy się o ‎‎własne pieniądze, na pewno powinna spotkać ‎się z nimi, aby uniknąć wszelkich ‎‎nieporozumień. Firmy, które spełniają ‎‎chociaż dwa z określonych warunków, ‎‎powinny wiedzieć o tym, że będą musiały poddać ‎się obowiązkowi weryfikacji bezbłędności ‎‎prowadzonych przez nie usług księgowych. Bazowym warunkiem, jaki wyprzedza ‎‎wykonanie audytu wewnętrznegp jest ‎‎liczba osób posiadanych przez daną ‎‎działalność. Jeżeli przekracza ona 50, podaje ‎się ją za działalność, w obrębie której pojawia ‎się znacząece ryzyko trudności, ‎‎kiedy chodzi o organizację kwestii ‎‎materialnych. Bardzo istotnym czynnikiem ‎‎jest również wielkość dochodów oraz budżet ‎‎danej firmy. Gdy tylko przekracza ona kilka ‎‎mln euro, istnieje dość spore ‎‎ryzyko, że tego rodzaju działania w tym ‎‎zakresie będą przeprowadzone bardzo ‎‎szybko oraz, co istotniejsze, staną się ‎‎organizowane systematycznie – być może, parę ‎razy każdego roku.‎ W takiej warunkach najlepiej znacząco przygotować się do określonych działań.


Publicado por audytowaniepolska @ 9:02 PM
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios